با تو میشه عوض کرد اسم ِ گُـلارو

به عطر ِ تو گره زد  ..  تحملارو

به خاطر ِتو ساختن   همه ی پلارو !

تا دوری مختصر شه

غم بی اثر شه

این شب ِ کهنه  با تو سحر شه . . .

 ___________

_ ببخشید که این ترانه را بی معرفی نوشتم.. گاهی باید شمع کوچکی روشن کرد.. و منتظر روز ماند..

_  پیگیریهایم ادامه دارد. البته قضیه جعل عنوان ست نه تشابه اسمی. به خاطر دختر خردسال این خانم ، که صدایش را تصادفا از پشت تلفن شنیدم غمگینم.. ممنونم از تمام دوستانی که مرا همراهی کردند. به خصوص رویا قربانی عزیز که دوست مهربان و وکیل دلسوزی ست.

_ حس میکنید که مدتیست با تمام وجود میخواهم بنویسم اما نمینویسم؟؟؟ سر بجنبان که بلی.. جز که به سر هیچ مگو !

_ فکر نمیکردم روزی برسد که ترانه های ساسی مانکن را به صالح علا ترجیح بدهم.. هر روز باید در اعتقاداتت تجدید نظر کنی! معمولا وقتی کسی از چشمم می افتد لینک حذف نمیکنم اما لینک صالح علا را نمیشد نگه داشت. من به جای دانته بودم دوزخ را تاریکتر از اینها تصویر میکردم.

 اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا ..

/ 0 نظر / 13 بازدید