کدامین شعر را باید بخوانم
که رمز قفل قهرت باز گردد؟
نرنجانی دگر این خاطرم را
و امیدی دگر اغاز گردد !

تو هم می رانی این چشمان تر را !؟
همه درها به رویم بسته مانده
نمی بینم نگاهی را به دنیا
که من را از در لطفش نرانده

من اینجا پشت درهای سیاهم
پر از زنجیرم اما بی گناهم
تو را گم کرده ام در این هیاهو
تو را و چشمهایت را و راهم

بیا بگشا به رویم باز در را
به دنبالش هم ان اغوش و بر را
هوا سرد است ، من تب دارم امشب
نران من را و این چشمان تر را ..........


/ 0 نظر / 7 بازدید