برای جلبِ اعتمادِ تــو    از همه میگذرم  .. که تنها شم

می ارزه که به خاطرت .. تو جمع   از قبل  سربه زیرتر  باشم !

همه همیشه باورم کردن .. تو شک کنی به من می ترسم*

هیچوقت از ارتفاع نترسیدم.. ولی از افتادن می ترسم

من با کسی دعوا نمیکردم .. ولی به خاطر ِ تو جنگیدم

باور نمیکنم منِ مغرور دارم به تـــو جواب پس میدم!

من قانون ِ خودمو واسه تــو حاضرم شدم بشکنم اینجوری

همیشه م به تو وفادارم  وقتایی که خیلی ازم دوری *

من به صدات انقدر معتادم! که با دو روز قهر تو می میرم

تو بدترین شرایطم باشم صدام کنی آروم میگیرم

معنیِ هر نگاتو میفهمم حتی تو یه اتاق ِ تاریکم

صدام بزن تا مطمئن باشم یادت نرفته اسم ِ کوچیکم

اون شب که روی پله ها بودیم دلم میخواست یه لحظه برگردی

واسه بغل کردنِ من باید از فرصت استفاده میکردی

از تو به اندازه ی این مدت شام دو نفره طلبکارم

من دست به هر کاری زدم واست.. چرا نمیفهمی دوسِت دارم؟

ترانه مونا برزویی

اجرای مهسا ناوی

ملودی وحید پویان

تنظیم پیام شمس

____________ جملات ستاره دار در اجرا تغییر کرده اند

 

/ 0 نظر / 48 بازدید