دایره دوم

نمیدونم چرا هر جا رسیدم

تو قبل از من از اونجا رفته بودی

تو دوسم داشتی همیشه از دور

ولی چیزی به من نگفته بودی

 

شلوغه دورم اما بی تو دنیام

دوباره ساکت و دلگیر میشه

نمی دونم چرا قطار میره 

همیشه واسه گفتن دیر میشه

 

______

از ترانه های قدیمی اجرا شده

 

 

___________________________________

پاسخم داد : صبر کن تا اندکی نزدیکتر آیند.. پس به نام عشقی که به جلو می راندشان

آنان را فرا خوان ! بی شک به نزدت می آیند....

..

چون دو کبوترانی دلداده .. با بالهایی گسترده

که با عشقی شور انگیز در هوا به نقطه ای معین پرکشند،

و سوی آشیانه  محبوبشان پرواز کنند

آنان نیز آنگونه از میان گروهی که دیدٌن در بینشان بود

خارج شدند وز میان هوای ناپاک و بد گذشتند

آری .. چنین بود قدرت آوای محبت آمیز من ....

 

_____

_ ترجمه : ف.م

_ ناتانائیل جان!

بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی

مقبول طبع مردم صاحب نظر شود

 

/ 0 نظر / 22 بازدید