لوئی
دلم نمیخواد پشیمون شه.. دلم میخواد به بدبینی.. تعصب.. اشتباه یا حتی حسادت محکوم شم ولی اون به خاطر اعتمادی که کرده زمین نخوره..
میرم؟ با شک؟ بخشیدمش؟ بخشیدم؟
...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 2 نظر / 11 بازدید
میثم یوسفی

بخشيدن از بهترين بخش های زندگيه ! بخشيدن زندگی ! گناه ! قلب ! نفس ! / وظيفه ی من سر زدن ! سر زدن به يه دوست خوب ! همين !

مونا

ممنونم