آهنربا

دکتر هلاکویی در یکی از برنامه هایش میگفت اگر آدمهای عجیب را جذب میکنید اشکال کار را در خودتان جستجو کنید،این یعنی خود شما آهنربای بدی هستید...

 

 

با اینهمه آدم بی پناه تلخ غم انگیز چکار کنم وقتی خودم اینهمه دردسر دارم؟

من از خودم دلگیرم فقط....

از این قلبم که آهنربای بدیست

 

/ 0 نظر / 25 بازدید