:) این ترانه قدیمی رو سعید مدرس ساخته و به تازگی منتشر شده، امیدوارم دوست داشته باشید 

 

یعنی الان کجاست ؟ با جمله های سرد ....

 تو گوش ِ من بگه " دنبال ِ من نگرد !..."

یعنی الان کجاست ؟ چیکار میکنه ؟؟ کدوم ترانه مو تکرار میکنه ؟

تنها نشسته باز عکساشو می بره ؟ یا داره شامشو یخ کرده می خوره؟

یعنی الان کجاست ؟ توی کدوم مسیر ؟ این آخرین شبه ... اینو ازم نگیر

یعنی الان کجاست ؟ با کی دلش خوشه ؟ یادش می یاد منو دوریش می کشه ؟

دلگیر و خسته از حرفای مردمه ؟ منو  صدا زده ؟ ... یا این توهمه ؟؟

تنها نشسته باز عکساشو می بره ؟ یا داره شامشو یخ کرده می خوره !؟

یعنی الان کجاست ؟ توی کدوم مسیر ؟ این آخرین شبه ... اینو ازم نگیر

/ 0 نظر / 16 بازدید