کدامین درخت

امسال

               با نخستین شکوفه ها به شهر من

                      حرفی از بهار  خواهد آورد ؟

 

/ 0 نظر / 15 بازدید