بهارمن ان قاصدکم
که بـهـــــار نگاهت زادم
بریدم از انچه که بودم
بال به راهت دادم...........همه مرزها را در طلبت بشکستم
تو کجا هستی که به ان نرسیدم !؟

.............................

 

/ 0 نظر / 6 بازدید