فکر کنم نباید وقتی دلخورم اینجا بنویسم..  باید به جای نفرین به تاریکی یک شمع روشن کرد .. به هر حال حتما برای خیلیها پیش می آید .. با اینکه از زشتی این اتفاق که به نوعی سو استفاده از نام و اعتبار کسی ست ، کم نمی کند..اما بیا جریان را از این نقطه ببینیم.از این نقطه ! ... امیدوارم بتوانم درست اطلاع رسانی کنم، تا آن دسته از همکاران موزیسین که در ابتدای راه هستند و آشنایی چندانی با شرایط همکاری ما ندارند ، به دام این افراد سودجو نیفتند ..

...

خودخواهی ست اگر اینروزها تنها به فکر مشکلات خودت باشی..

راستی رنگ من و تو را از سطح شهر جمع کرده اند.. رنگی که هر لحظه در عمق بغض و نگاه ما تکثیر میشود..

/ 0 نظر / 12 بازدید