هر وقت که از کلمات یک سیلی خوردم
یک درس گرفتم


وقتی یخ ویاس
میخوان چشماتو ببندن
گرمای سیلی
مرگ رو می رونه


هر وقت که سیلی خوردم
چشمامو باز کردم........................
....................................
.....................
........
..
.


/ 1 نظر / 6 بازدید
مونا

چرا باز پرشين بلاگ قاطی کرده ؟؟