کنار اجساد سرد و بی تفاوت نشسته ام

بگذار پیوسته بگویم ..

با صدای بلند نامت را

بی وقفه از تو بگویم

انگار که هستی

انگار که با تو حرف میزنم

اگر دمی سکوت کنم

از وحشت این سکوت و تنهایی و تاریکی این شب عمیق

جان خواهم داد

/ 0 نظر / 39 بازدید