الان مامان را صدا زدم فاینال کار مهسا را بشنود.. اشک ریخت... و من بغضم را نگه داشتم 

 فکر کردم این حالی که الان من دارم تظاهرات بیرونی سبک مایه ای می طلبد !!! یاد جنفر لارنس افتادم پس نشستم یک گوشه ناخنهای کوتاهم را با لاک مشکی پوشاندم ! تا شبیه حسم و حالم باشم.. آهنگ جدید مهسا مثل نسیم سردی که در اتاقهای خالی بدود قلبم را می سوزاند.. و من این لحظه را ثبت میکنم چون تا انتشار زمان زیادی مانده ..           نمیدانم چطور باید از مهسا تشکر کنم...

آرامم مثل کسی که بخواهد داوطلبانه برای همیشه ناپدید شود !!!! :)

 

 

/ 0 نظر / 42 بازدید