تو بالکن نشستم بیرون ِ جشن ..  سکوتِ تو رو منعکس میکنم
میدونستی من بر خلافِ همه  تنهایی رو تو جمـع حس میکنم؟!؟
می دونستی واسه رسیدن به تــو
سرنوشت و دستکاری کردم خودم ؟
می دونستی که اتفاقی نبود 
هر بار از جلو چشم ِ تــو رد شدم ؟
* من عمدا دم ِ گوشت حرف میزدم
که خم شی به سمتِ گلوی منو !
پتو رو کنار میزدم توی خواب
تا شاید بپوشونی روی منو 
من عمدا گرفتم دستِ تو رو 
که ناخواسته به نبضم عادت کنی
خودم کاری کردم که حساس شی!
به اطرافیانم حسادت کنی!!
پیشِ دشمنام بردمت خواستم..
ببینم که از من دفاع میکنی 
که ثابت بشه دوست داری منو همونقدر که ادعا میکنی!!؟
 * به عمد از این آواها کنار هم استفاده کرده ام میشد به راحتی با معادل های دیگر کلمات را جایگزین کرد . من این آهنگ واژگان را پسندیدم. :) امیدوارم که بشنوید  و دوست داشته باشید.

/ 0 نظر / 176 بازدید