دختر اردیبهشتبه محض اینکه از گریه فارغ بشم..
یک ترانه ی شاد شاد شاد خواهم نوشت!!! ....
ابر وقتی کامل بباره آسمون آفتابی میشه
ولی باید سیر گریه کنم
بلند بلند!
بذار امشب همسایه ها از صدای هق هقم بیدار شن
بابا باز بیاد دم در اتاقم چند لحظه بایسته ولی هر کاری کنه نتونه در بزنه و آروم برگرده..
غم من امشب خیلیا رو بیدار میکنه
امشب نمیخوام خوددار باشم و مخفی کنم
انگشتام درد میکنه
دردم به استخون رسیده
خدایا شکر که گریه هست
درد هست
تو هستی..
شکر..

/ 1 نظر / 7 بازدید
میثم یوسفی

گريه گاهی(اصلاح شد : خیلی وقت ها ) زيباست ! بعضی وقتها همينطوری آدم دلش می خواد . شايد بی دليل و اين بی دليلی بهترين دليله . / بابت آلبو پريزاد تبريک !