خطی کشیده اند به بلندای تاریخ

و تو هر لحظه از زندگی ات 

انتخاب میکنی کدام طرف ایستاده باشی

نمی توانی بگویی حواسم نبود

درگیر بودم.. نفهمیدم.. نشنیدم.. نبودم..

زیرا حتی سکوت هم یک انتخاب است..

..

خطی کشیده اند به بلندای تاریخ....

/ 0 نظر / 5 بازدید