قال رب اشرح لي صدري
و يسرلي امري
واحلل عقدة من لساني
يفقهوا قولي.......


الهي سينه ام را بگشاي و اين كاري را كه در پيش دارم برايم آسان ساز، عقده را از زبانم باز كن .. بفهمند گفتار مرا...../ 0 نظر / 24 بازدید