سـبــز

 

تنها صداست که..

خسرو شکیبایی عجب صدای ماندگاری ست..

من حس نمیکنم که رفته.. پس به خاطر خدا انقدر نگید رفت..

حالم از این اس ام اسای با احساس همیشه بدخبر عزادار ! بد میشه! 

خودش چه زیبا گفت..

وداعی در بین نیست این آغاز سلام است

 

/ 0 نظر / 4 بازدید