کسی نیست که ایراداشو بگیره..
ببخشید من فکر میکنم نمیشه شعر رو ترجمه کرد.... البته اگه بشه اسم اینرو شعر گذاشت ..


je reve sur mes e'paules ton imperme'able
mais non, Je fais des chateaux de la sable

c'est pas vrai.... ca fait sorti de la tete
j'etais naiif avant , et je regrette

j'ai passe une nuit blanch et j'ai dis Si

: then U called me
"My Innocent Sweetie"
غم ؟
تعبیر قشنگ رفتن..
عاشق شمالم
ولی هنوز خواب بد میبینم
میدونم که هرگز هذیوونای تلخمو نمیخونی
میریم فقط همراه..
از درختای پلاک خورده
از بیتلز
از هفت برام بگو
ولی گریه هامو نشنیده بگیر
چون من به احساس متعهدم.

/ 0 نظر / 5 بازدید