انگار داشت تاریکتر میشد .. هر ماه و هر هفته م بدون ِ تو

خاطره شو از حافظه م بردار هر چی سفر رفتم بدون ِ تو

احساس ِ غربت می کنم بی تو  میون ِ این مردم   به این زودی

حرفامو تنها به تو می گفتم .. چون تـو شنیدن و بلد بودی

اونقدر به قلب ِ تو نزدیکم کوچیکترین تغییر و می فهمم

وقتی که دیر جوابمو می دی معنی هر تاخیر و می فهمم

احساس ِ غربت می کنم بی تو زندگی من بی تو کامل نیست

بدون که واسم دیگه هیچ کاری وقتی دلیلش تویی مشکل نیست

بگو اگه کنار ِ تو باشم از شهر ِ بی صدا نمی ترسی

بگو اگه کنار ِ من باشی دیگه از ارتفاع نمی ترسی

___________

شاید این ترانه م رو شنیدید ، همین روزها پخش میشه و معرفیش میکنم

/ 0 نظر / 25 بازدید