تشنه ست آهو! جو را میالا!

با تو رفتم ، بی تو باز آمدم
از سر کوی او .. دل دیوانه

پنهان کردم در خاکسترغم
آن همه آرزو .. دل دیوانه

چه بگویم با من ای دل چه ها کردی!
تو مرا با عشق او آشنا کردی!

پس از این زاری مکن ، هوس یاری مکن !
تو ای ناکام دل دیوانه!
با غم دیرینه ام ، به مزار سینه ام
بخواب آرام دل دیوانه.......

بعضی کارا هیچوقت در گورستان فراموشی دفن نمیشه....
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد....

/ 0 نظر / 14 بازدید