پست های ارسال شده در آدر سال 1389

 کنار اجساد سرد و بی تفاوت نشسته ام بگذار پیوسته بگویم .. با صدای بلند نامت را بی وقفه از تو بگویم انگار که هستی انگار که با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید