پست های ارسال شده در بهمن سال 1387

گاهی مسیر جاده..   به بن بست می رود   گاهی تمام حادثه از دست می رود !   ( دکتر یداللهی ) _______________   _ در سایت ایران سانگ   http://www.2mahal.com/person/1055.htm  آرشیو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید