پست های ارسال شده در آبان سال 1386

ساعتی ميزان آنی .. ساعتی موزون اين بعد از این میزان خود شو.. تا شوی موزون خویش  . . . مولانا .
/ 0 نظر / 28 بازدید