پست های ارسال شده در شهریور سال 1386

14

         .  . . . .   منــو با اسم ِ کوچیکم صدا کن همین امشب برای آخرین بار که از فردا تو رو می بوسم امـا فقط از پشت آجرهای دیـوار...... ..................... ..... .. .           ادامه مطلب
/ 107 نظر / 10 بازدید