پست های ارسال شده در آدر سال 1385

گريه کردم.. گريه کردم.. اما دردمو نگفتم..

من از خودم دلگيرم! نميخوام خودمو ببخشم... به خاطر اين حس لعنتي! نميخوام خودمو ببخشم! ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسوسوي فانوسِ نگاه ِ تو................ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید