پست های ارسال شده در دی سال 1384

روزگار اغلب بهترین تصمیم ها را درهم میشکند..ودنارگباز هم تنها ماندم اينجاانتظاري بيجاطعم خوشبختي كالمن بي ماه، من بي سالتَرَك ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید