پست های ارسال شده در خرداد سال 1383

قسمت هایی از شعر ((غربت سرد))........................صفحه 49............خرداد1382اینجا در تقویمم اخرین ماه بهار است ولیپشت این پنجره ها پاییز استپشت این ... ادامه مطلب
/ 36 نظر / 18 بازدید