پست های ارسال شده در اسفند سال 1382

من ان چشمهای نادیده ات را                                            نمیدانم اینسان چرا دوست دارم ببویند دل را دهان را                                         بدانند همه عالم  این را                                                                           تو ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 10 بازدید