شهر من

روی اسکناس

پله های پل

سنگفرشهای سرخ رنگ

توی هر کوچه ای که دیوار هست

هر کجا که آوار هست

یا زنی در انتظار سنگسار هست

 !  شهر من 

بوی مرگ را چگونه میتوان زدود ؟؟

/ 0 نظر / 19 بازدید