1)فيليسيتاسيون! وقتي شنيدم خيلي برات خوشحال شدم.. دوست دارم خوش بخت شيد. :)
2) و ممنونم از تمام دوستان ناديده همه ي كساني كه سر مي زنن .. خوشحالم مي كنيد
3) در پاسخ به دوستي كه راجع به كليپ ( زندگي ) آقاي مدرس پرسيده بودند .. راستش من فكر مي كنم ايشون كار رو به زودي در سايتشون قرار ميدن.. مي تونيد به سايت خودشون مراجعه كنيد.
4) چقد حواس پرت شدم! البته حواسم از اول هم جمع نبود! معمولا پخش و پلا بود! پراكنده بود! مث ابر !‌
_______________________________________________________
و سخن آخر براي اون كه اينجا رو نمي خونه اا! اسمش (( او )) ست !
به او :

et j'aime ton ame
Qui ne m'aime pas
Jusques au trépas
دوست دارم روح تو را
كه دوست ندارد مرا
تا لحظه ي آخرين

(پل ورلن)
/ 0 نظر / 7 بازدید