باید تو رو پیدا کنم !

شاید هنوزم دیر نیست !

 تو ساده دل کندی ولی ..

تقدیر   بی تقصیر  نیست . . .

/ 0 نظر / 15 بازدید