صبحت پر از دیدار...

.... چشم ِ جنگل تره

زیر ِ بال و پَر ِ خروس ِ خورشید

دشتا رنگی میشن

از تو افسانه ها

پریای سپید میرن به ابر    و

دیوا سنگی میشن ..

عطر ِ تو کافیه بپیچه توی شهر

تا هر درخت و پُر ِکندو کنه !

می رسی آسه تا مژه های سیات

از کوچه ی من خواب و جارو کنه ...

 

صبحت یه زیتون زار...

یه مزرعه گندم

صبحت پُر از لبخند..

به خاطر ِ مردم !

 

__

بر اساس ملودی

/ 0 نظر / 28 بازدید