چند روز پیش یکی از قشنگترین صحنه های زندگیمو دیدم
یه پروانه میون گلای گل فروشی
داشت برای خودش پرواز میکرد.....طوری بالا پایین می پریدکه معلوم بود داره از خوشحالی می رقصه .......از پشت ویترین وایسادم به تماشا

خیلی برام جالب بود که بدونم از کجا پیداش شده


نمی شه با واژه ها توصیف کرد که چقدر این منظره ی ساده زیبا بود
کاش یه دوربین همرام داشتم/ 0 نظر / 7 بازدید