شبهایی هست _ مهم نیست از چه فصلی _ که من دوست دارم فردا صبح وقتی بیدار میشوم یک متر برف آمده باشد و همه جا تعطیل شود ... و این امید آنقدر واقعی ست که باعث میشود بیدار بمانم و به مشغله های فردا فکر نکنم

 

/ 0 نظر / 20 بازدید