عکس گفتگویست که با موضوع بانوان ترانه سرا با مجله ی هفت نگاه داشتیم

شماره یازدهم نیمه مهر 1390

با تشکر از خانم نگار حسینی گرداورنده

و آقای بابک صحرایی سر دبیر این نشریه

/ 0 نظر / 28 بازدید