يكبار ديگه ميگم شرمنده ام براي چند ايميل محبت آميزي كه بي پاسخ مي مونن.. چرا از محبت ميترسم؟ديشب خواب ديدم لب يه پرتگاه گلاي بنفش مي چيدم! ( خوابام شاعرانه شدن!! ) چه روياي شيريني بود ... :)
وقتي بچه بودم هميشه در حال گل چيدن بودم.. وقتي گل پيدا نميشد علفاي زنگوله دار يا عجيب غريب ميچيدم و خوش بودم..
چه روزايي بود... دلم براي اون درخت توت كه نصف بارشو مي ريخت تو آب استخر تنگ شده.....
هم درخت و كندن ، هم استخر براي هميشه خالي شد...
خدا رحمت كنه پدرجونو.... (( ديگه هيچوقت روزگار اونجوري با صفا نشد! ))
/ 0 نظر / 7 بازدید