بارون

 

 

 هر قدر هم که متکبری برای دعا کردن و خواستن از خدا ....

و ترسویی برای اعتراف به اعتقاداتت 

 

 

برو زیر بارون .. دستاتو به طرف آسمون بگیر..

و دعا کن..

زیر بارون با دل شکسته دعا کن..

به هر زبونی که دوست داری...

برای ما.. مردم نا امید و تاریک این شهر خسته ی بی بارون..

 آرامش و آشتی بخواه

/ 0 نظر / 5 بازدید