حال کسی خوب نیست ، و صداهایی که برای باران دعا میکنند بغض آسمان را نمیشکنند 

گاهی دو روز گریه میکنی و بعد با کمال تعجب میبینی که هنوز زنده ای

به خودت میگویی انسان موجود پوست کلفتی ست .. اگر اشکها دانه های شن بودند مهلتم تمام میشد

و این جمله با آن لحن برایت تکرار می شود که " آری ، پیش از این از سر گذرانده ای ، اما هرگز بر آن فائق نیامده ای"

/ 0 نظر / 19 بازدید