دامنکشان چو می روی امروز بر زمین......

 

 

 

The flower that smiles today

Tomorrow dies

All that we wish to stay

Tempts and then flies

What is this world 's delight

Lightning, that mocks the night

Brief even as bright

Virtue , how frail it is

Friendship , how rare

Love , how it sells poor bliss

For proud despair

But these though soon they fall

Survive their joy, and all

which ours we call

Whilst skies are blue and bright

Whilst flowers are gray

Whilst eyes that change ere night

Make glad the day

Whilst yet the calm hours creep

Dream thou-and from thy sleep

Then wake to weep

 

 

Percy Bysshe Shelley

 

باورم نمیشه!هنوز شوکه م! زندگی لوکس و آنچنانی.....سعادتهای بی بنیاد..

بعد از سه سال زندگی رویایی مشترک ...دیروز صبح بی هیچ سابقه ی بیماری یا علائم کسالتی فوت کرده به همین راحتی!.... چه دنیای بی رحمیه..میم همسن منه! نمی خوام ببینمش.. چطور میشه به کسی که یک روزه تقریبا تمام دنیاش و ازش گرفتن تسلیت گفت! .. اون همه چشم پر از حسرت و حسادت اقوام حالا بهش با ترحم خیره شدن.. چه امتحان وحشتناک و بی رحمانه ای!......نمی دونم الان چه حالی داره.....

گذشته ... آینده ....... حال!

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید