من نمیتونم با دریا اشتی کنم !
حتی تو شعرام دریاهارو خشک کردم........

هر بار که می ریم شمال
این همه سبزمه الود
من و دیوونه تر میکنه
ولی به دریا که نگاه میکنم شوری ش دلمو میزنه!بابا وقتی به خاکستریه دریا خیره میشه
دیگه تو چشماش قهر نیست
زخمش کهنه نشده ولی
دریا رو بخشیده............./ 0 نظر / 6 بازدید