طوفان شد!
تمام توتای درخت و پاشید تو حیاط!
همه ی سنجاقکارو ـ که اینجا نداریم !!! ـ ولی همه ی پشه هارو کوبید به پنجره !
زغالو با بارون رو ورق پخش کرد! کارم صد باره شد!
دلم میخواست مثه موهام موج می خوردم و پرواز میکردم
خوش به حال پرنده ها

بازم هذیون!!

/ 4 نظر / 6 بازدید
کسری

The Hurricane king!

کسری

عجب!!!!!!ميره و مياد واسه خودش!

مونا

:) منم اين توهم و باور دارم ! چی ميره و می ياد!