شاید هر سال همین جمله را بنویسم 

 

لبخند بزن

بى لبخند تو

سال من نو نمى شود

 

عکس از آقای رضا بهارى نژاد

/ 0 نظر / 35 بازدید