فایده ی موهای بلند تیره این است که وقتی ساعت 6 صبح می خواهی بخوابی و چشم بندت را پیدا نمیکنی یک دسته از کنار شقیقه ی راستت برداری ببری پشت گوش چپت آویزان کنی! کلی هم اضافه بیاوری! .. و آن وقت دوباره شب به اتاق بر می گردد .. می بینی ؟ برای طولانی کردن شب، لازم نیست شاعر باشی

:) 

/ 0 نظر / 16 بازدید