واسه من کابوسه : فکر ِ آخرین دیدار!

                                                     cry2.gif

این شعر (این30.gif) چون هنوز مجوز نداره نمینویسمش...290.gif

 

  reading.gif راجع به اینا هم توضیح موجهی ندارم!babysmiley1f.gif Baby Girl

 pillowfight.gif

 

rose.gifخودمو برات شکستم.. budo.gifتا یه طرح نو بسازم dying.gif ... pottersmile.gif

 و بشم اینی که هستم !bollywood1.gif..                            girl_witch.gif

hiker.gifکسی که می زنه پرسهfly2.gif روی قله ها Balloons.. رو ابرا balloony.gif

از بلندی نمی ترسه ! Hangingتوی این راه اگه تنهاست bliss.gif..hexer.gifمثه سایه نگران نیستtreeswing.gif

یه نفر هست280.gifتوی آینه 5486.gifکه شبیه دیگران نیست..  4chsmu1.gif

 

loveshower.gifبه تو هر لحظه دچارم chase.gifمن از این آهنگ..  از این حس connie_24.gif..

 یه عالم خاطره دارم Laie_23.gif

دوری اما مهربونی ..consoling2.gif

interview.gif من به آرزوم رسیدم3120.gif

 اگه تنها.. تـــو 99.gif  بدونی... 143fs503525.gif

 

 2mpe5id.gif 

چقدر اینا بانمکن!!!!!!!!! 5720.gif

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باور میکنی!؟ براساس ملودی نوشتمش بهم گفتن شعر ننویس!فقط ساده حرف بزن!shame.gif

 

/ 0 نظر / 6 بازدید