من که شیطنت نمیکردم ،

 فقط .. او نگاه کرد ، خندیدم

 من زنم.. در تمام زندگی ام

خواب سنگسار می دیدم

 به خدا قلب من هم بدش نمی آید مثل تو عادل و مهربان باشد

می تواند با رعایت انصاف! عاشق ِ چهار مرد همزمان باشد

تاریخ و لغت نامه و قانون را تو نوشتی .. چه کنم این غم را؟

:که شاهد بیگناهی من بودی

 وقتی امضا کردی زیر حکمم مرا

______

حوصله ی ادیتش را ندارم چرا ؟:)

/ 0 نظر / 30 بازدید