رابطه ها تغییر میکنن...
اطرافیان عوض میشن..
آدمها .. ابزار .. پول .. شرایط

تنها چیزی که همیشه در زندگیم ثابت می مونه خداست..

مهره های اطرافم رو خودش می چینه.. پله هارو خودش روبه رو م میذاره.. گاهی پنجره هارو می بنده .. گاهی دریا رو باز میکنه....گاهی به تقلای من اهمیت نمیده..یا طلب نکرده رویائی که ندیدم و برآورده میکنه..

اینجا ست ! همینجا.. قبل از اینکه صداش کنم هست ......

/ 0 نظر / 5 بازدید