ايستاده در باد
شاخه ي لاغر بيدي كوتاه
بر تنش جامه اي انباشته از پنبه و كاه
بر سر مزرعه افتاده بلند
سايه اش سرد وسياه


نه نگاهش راچشم
نه كلاهش را پشم
سايه ي امن كلاهش اما
لانه ي پير كلاغي كه با قال و مقال

قارو قار از ته دل ميخواند:
آنكه ميترسد
ميترساند.....
استاد قیصر امین پور./ 0 نظر / 5 بازدید