* دلها هم مانند بدنها خسته می شوند، برای شادمان کردنشان سخنان نغز و حکمت آمیز بجویید

امام علی ع

* تاریک ترین ساعت پیش از طلوع خورشید فرا می رسد.

پائولو کوئیلو

*هیچکس جز خدا نمیتواند خالی بی کران دل ما را پر کند

کریستین بوبن

*مردن نیز خود هنری ست و همچون هر هنری باید آنرا آموخت..

*شهادت ، رسالت حق پرستان در عصر نتوانستن هاست

* اگر نمی توانی به مردم خدمتی بکنی ، برو تا خیانتی نکنی

*عالی ترین نشان کمال یک روح میزان احساس خفقانی ست که از زیستن میکند..

*اگر باطل را نمی توان ساقط کرد ، می توان رسوا ساخت..

*تقوا تنها سلاح مجاهد ست و تهمت تنها سلاح منافق..

* بزرگی و کوچکی عمل ارزش ندارد . جهت عمل است که ارزش دارد..

* دعا هرگز جانشین وظیفه نمی شود...

دکتر علی شریعتی

 

/ 0 نظر / 17 بازدید