در ترانه های من می توانند جلوی بوسه ها را بگیرند

 


هیچکس باخبر نخواهد شد

 

 
آن شبی که خدا را بگیرند

 


من ساکت تر از قبل هستم ..

 


کاری هم با سیاست ندارم

 


خواستم بنویسم...
هیلا ..

 


آخ! دیدم شجاعت ندارم!!

 


آخ دیدم که می ترسم از درد .. از تحقیر .. کتک... از شکنجه

 


پشت آن میله های شب آلود.. زیر حرفم اگر بزنم چه!!؟

 


نه ! من عاشقانه می نویسم

 


خوب شد اسم من ممنوع بود!

 


بنویس نقطه چین به جای مونا

 


بنویس نقطه چین ترسو بود
...

 

/ 0 نظر / 30 بازدید